Royal Hawai’ian Band celebrating King Kalakaua’s 181st born day

On the special occasion of King Kalakau’s 181st born day (16 November 2017, 10am) and on ‚Iolani Palace Grunds, located at 364 South King Street, Honolulu, Oahu, Hawaiian Islands. The Royal Hawai’i Band was established in 1836 and is currently offers Public performances under the City And County Of Honolulu.

Following performance by Royal Hawaiian Band https://www.rhb-music.com/?page_id=11 , Tales of Hawai’i interviewed Leon Siu, Minister of Foreign Affairs: https://TalesofHawaii.net/portfolio/Leon-neu/

Project KULEANA Nā Moʻo o Koʻolaupoko presents “Kuʻu Home O Kahaluʻu”

In 2018, Project KULEANA set out with native Hawaiian youth to explore KULEANA through the music, people and history of the places that they call home.

Kuʻu Home ʻO Kahaluʻu by Jerry Santos eloquently captures the feelings, fears and dreams of a small town country boy. Yet, this song has become a song of hope for all of us who must come face to face with the inevitable changes of themselves and the place that they call home.

Maui Medley by Israel Kamakawiwo’ole (432Hz)

Israel Kamakawiwo`ole performed in 1995 and produced by BIGBOY RECORD COMPANY.

432 hz is based in root chakra. How can one make any progress when dealing with industry-induced sexual arousal? If time permits, try listening to frequencies above upper heart chakra.

In this experiment, the same piece is converted to matching chakra frequencies: https://youtu.be/Rq4n97Pxg_s

How to change the frequency (for own music collection): adjust the pitch using: https://www.goldwave.com/ (freemium version available). Chakras with frequency and pitch setting:

crown: 768 Hz (pitch setting 174.545)

brow: 720 Hz (163.636)

throat: 672 Hz (152.727)

upper heart: 624 Hz (141.818)

heart: 592 Hz (134.545)

lower heart: 552 Hz (125.454)

solar plexus: 528 Hz (120.000)

sacral: 480 Hz (109.091)

root: 432 Hz (98.182)

Math on how to convert root chakra to upper heart chakra:

432hz: 98.182 (pitch setting for root chakra)

624hz: x (unknown pitch setting for upper heart chakra)

624 x 98.182 / 432 = 141.8184 (round down/up 141.818)

pitch setting for upper heart = 141.818

Ka‘apuni ‘oe a puni o Maui

E ‘ike i nā wai ‘ehā

O Waikapū, o Wailuku, o Waiehu

Kaulana nā wai ‘ehā

He ‘īnikiniki mālie

O Waihe‘e i ka makani Kilio‘opu

O nā wai kaulana ‘ia a‘o ku‘u ‘āina

‘Ike ana i ka nani ‘o Maui

I Kepaniwai o ‘Iao

Ke kokolo a ka uwahi o Kula

Me he uhiwai ala no ka uka

(Hui/Chorus)

Ka‘apuni ‘oe a puni o Maui

E ‘ike i nā wai ‘ehā

O Waikapū, o Wailuku, o Waiehu

Kaulana nā wai ‘ehā

He ‘īnikiniki mālie

O Waihe‘e i ka makani Kilio‘opu

O nā wai kaulana ‘ia a‘o ku‘u ‘āina

(Mauna Alani)

I ae wale, ka mana‘o

Ke ika wale, i ka nani

I ka uka wehi wehi

O Mauna Alani

(Hui/Chorus)

O keala, ho‘oheno

Ana manu, a oia uka

Ho‘o hihi, ho‘o heno

I keala a‘o na rose

(Huelo)

Kāhiko nō e ka nani

Uluwehi ke ‘ike aku

Ho‘ohihi kahi mana‘o

I ka wai hu`i wai o ka ona

(Hui/Chorus)

E ho‘i ana i ka uka (hiu)

I ka uka ‘iu‘iu o Huelo (lawe)

I laila nō e pili ai (sure)

Me ka ‘ō‘ō hulu laha ‘ole

(Hui/Chorus)

E ho‘i ana i ka uka (hiu)

I ka uka ‘iu‘iu o Huelo (lawe)

I laila nō e pili ai (sure)

Me ka ‘ō‘ō hulu laha ‘ole

Nice place dis Maui,

Maui Nō Ka ʻOi

Mahalo nui loa from Sugar Cane Culture Club!